Servicii de web geospațiale

 • Căutare - permite identificarea seturilor şi serviciilor de date spaţiale pe baza conţinutului metadatelor corespunzătoare şi afişarea conţinutului metadatelor după anumite criterii;
 • Vizualizare - oferă o reprezentare vizuală a informaţiilor geospațiale și tematice prin suprapunerea vizuală a seturilor de date spaţiale;
 • Descărcare - permite descărcarea seturilor de date puse la dispoziţia utilizatorilor.

Servicii de fotogrammetrie

 • Proiectarea și realizarea de zboruri fotogrammetrice cu sistemul aerofotogrammetric digital Leica ADS80;
 • Realizarea de produse fotogrammetrice digitale (imagini ortorectificate, ortofotoplanuri și ortofotohărți).

Servicii de cartografie

 • Realizarea bazelor de date geospațiale;
 • Realizarea de produse cartografice analogice și digitale;
 • Scanarea produselor cartografice analogice.

Servicii de topografie

 • Realizarea rețelelor geospațiale (rețele geodezice, de nivelment, rețeaua gravimetrică și rețeaua de variație seculară);
 • Realizarea planurilor topografice;
 • Realizarea lucrărilor de reperaj fotogrammetric;
 • Lucrări pentru actualizarea bazelor de date geospațiale cu informații din teren.

Servicii de declasificare a înregistrărilor aeriene conform
Legii nr. 182/2002 și HG 585/2002

Declasificarea materialelor aerofotogrammetrice rezultate în urma zborurilor de aerofotografiere executate pe teritoriul României se efectuează conform prevederilor legale ale Legii 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România cu modificările și completările ulterioare.

În vederea declasificării materialelor rezultate în urma zborurilor de aerofotografiere, Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” asigură, prin contracte de prestări de servicii:

 • Asistență pe perioada desfășurării zborurilor;
 • Prelucrarea datelor clasificate din formatul proprietar al sistemului de înregistrare într-un format adecvat pentru declasificare;
 • Asistență pe perioada prelucrării datelor clasificate într-o încăpere a beneficiarului autorizată de către ORNISS;
 • Declasificarea datelor clasificate în formatul de date solicitat.