Obiective și misiuni

Obiective

 • Proiectarea și executarea zborurilor fotogrammetrice;
 • Prelucrarea și exploatarea înregistrărilor fotogrammetrice și satelitare;
 • Actualizarea informaţiilor geografice;
 • Mascarea în vederea declasificării a înregistrărilor fotogrammetrice şi a produselor derivate rezultate din exploatarea acestora (conform legii nr. 182/2002 și HG 585/2002);
 • Prelucrarea informaţiilor geospaţiale în vederea realizării de produse fotogrammetrice digitale (imagini ortorectificate, ortofotoplanuri și ortofotohărți).

Misiuni

Proiectarea fluxurilor de producție pentru:
 • proiectarea și executarea zborurilor fotogrammetrice;
 • realizarea aerotriangulației, prelucrarea datelor înregistrate de receptorul GPS aeropurtat şi de Unitatea Inerţială de Măsurare (IMU), ortorectificarea și mozaicarea înregistrărilor fotogrammetrice;
 • prelucrarea și exploatarea înregistrărilor satelitare;
 • mascarea în vederea declasificării a înregistrărilor fotogrammetrice şi a produselor derivate rezultate din exploatarea acestora;
 • realizarea de produse fotogrammetrice digitale;
Realizarea de instrucțiuni tehnice de lucru pentru:
 • proiectarea și executarea zborurilor fotogrammetrice;
 • realizarea aerotriangulației, prelucrarea datelor înregistrate de receptorul GPS aeropurtat şi de Unitatea Inerţială de Măsurare (IMU), ortorectificarea și mozaicarea înregistrărilor fotogrammetrice;
 • culegerea datelor în baze de date geospațiale;
 • mascarea în vederea declasificării a înregistrărilor fotogrammetrice şi a produselor derivate rezultate din exploatarea acestora;
 • prelucrarea informaţiilor geospaţiale în vederea realizării produselor fotogrammetrice digitale;
Proiectarea și executarea zborurilor fotogrammetrice;
Prelucrarea înregistrărilor aeriene pentru obținerea ortoimaginilor;
Ortorectificarea înregistrărilor satelitare pancromatice și multispectrale;
Actualizarea informaţiilor geografice şi a bazelor de date geospaţiale;
Mascarea în vederea declasificării a înregistrărilor fotogrammetrice şi a produselor derivate rezultate din exploatarea acestora;
Prelucrarea informaţiilor geospaţiale pentru realizarea produselor fotogrammetrice digitale (imagini ortorectificate, ortofotoplanuri și ortofotohărți);
Realizarea produselor fotogrammetrice digitale;
Elaborarea cerinţelor necesare întocmirii de specificaţii tehnice necesare achiziţiei de produse hardware şi software pentru:
 • proiectarea și executarea zborurilor fotogrammetrice;
 • prelucrarea imaginilor aeriene;
 • prelucrarea înregistrărilor satelitare;
 • actualizarea informaţiilor geografice;
 • mascarea în vederea declasificării a înregistrărilor fotogrammetrice şi a produselor derivate rezultate din exploatarea acestora;
 • prelucrarea de informaţii geospaţiale şi realizarea de produse fotogrammetrice digitale;
Realizarea bazelor de date geospațiale conform modelelor de date definite în cadrul Programului Multinaţional de Coproducţie Date Geospaţiale (Multinational Geospatial Coproduction Program - MGCP);