Produse AIGA

Solicitările de prestări de servicii ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice pentru care este necesar a se acorda cedarea neexclusivă a drepturilor de autor, sunt supuse prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului MAN nr. M.82/2008 din 20 august 2008 pentru stabilirea domeniilor și condițiilor privind angajarea și executarea, la cerere, prin unitățile ministerului apărării, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a beneficia de serviciile pe care AIGA le poate furniza potrivit domeniului de activitate și care intră sub incidența drepturilor de autor, solicitările persoanelor fizice și juridice trebuie să conțină în mod obligatoriu scopul solicitării precum și cel puțin una din următoarele: dovada necesității acestora prin documente emise de către instanță sau încadrarea în prevederile legale mai sus menționate.