Legislatie

Legea nr.544_2001_privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr.346_2006_privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

OUG nr.75_2021_privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României

OMAN nr.82_2008_pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile ministerului apărării, a prestărilor de servicii

OMAN nr.167_2018_pentru desemnarea structurii de specialitate care îndeplineşte atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale

Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

M 167/2018 pentru desemnarea structurii de specialitate care îndeplinește atribuțiile Ministerului Apărării Naționale în calitate de autoritate națională în domeniul proiectării, realizării și asigurării informațiilor geospațiale pentru apărare

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

OMAN 82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile ministerului apărării, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ordin 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002privind protecția informațiilor clasificate

HotărâreaGuvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România

Standardul Național din 13 iunie 2002 de protecție a informațiilor clasificate în România

HotărâreaGuvernului nr. 781 din 14 iulie 2005privind deschiderea unor puncte de trecere a frontierei

HotărâreaGuvernului nr. 353 din 15 aprilie 2002pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 iunie 2021privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030

LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (**republicată**)

Ordonanța Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**) privind controlul intern și controlul financiar preventiv

OMAN nr. M.100 din 13 mai 2019pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale