Obiective și misiuni

Obiective

  • Asigurarea sprijinului geografic al acţiunilor militare, prin realizarea şi actualizarea hărţilor standard NATO pe teritoriul României;
  • Executarea şi prelucrarea observațiilor geodezice executate la teren;
  • Actualizarea la teren a bazelor de date geospațiale;
  • Realizarea lucrărilor şi documentaţiilor tehnice de cadastru și a expertizelor tehnice judiciare pentru imobilele aflate în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării Naţionale;
  • Realizarea de produse geografice standard NATO.

Misiune

  • Realizarea şi actualizarea produselor geospaţiale în conformitate cu ordinele primite de la șeful Agenției de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi”;