Obiective și misiuni

Obiective

 • Culegerea elementelor de conţinut ale informaţiilor geospaţiale;
 • Editarea cartografică a informaţiilor geospaţiale;
 • Exploatarea informaţiilor geospaţiale în scopul realizării lucrărilor cartografice speciale, analogice, digitale şi a zborurilor virtuale (flythrough);
 • Mascarea în vederea declasificării a înregistrărilor fotogrammetrice şi a produselor derivate rezultate din exploatarea acestora (conform legii nr. 182/2002 și HG 585/2002);
 • Exploatarea bazelor de date geospaţiale şi a înregistrărilor fotogrammetrice pentru generarea modelelor numerice ale terenului.

Misiuni

Proiectarea fluxurilor de producţie și realizarea de instrucţiuni tehnice de lucru pentru:
 • proiectarea şi realizarea bazelor de date geospaţiale în format vectorial;
 • actualizarea informaţiilor geospaţiale în format vectorial;
 • editarea cartografică a bazelor de date geospaţiale în format vectorial;
 • realizarea produselor cartografice digitale în format vectorial şi raster;
 • realizarea produselor cartografice analogice;
 • realizarea modelelor numerice ale terenului utilizând înregistrări fotogrammetrice.
Proiectarea şi realizarea bazelor de date geospaţiale în format vectorial;
Actualizarea informaţiilor geografice şi a bazelor de date geospaţiale în format vectorial;
Realizarea produselor cartografice digitale în format vectorial şi raster;
Realizarea produselor cartografice analogice;
Realizarea lucrărilor cartografice speciale, analogice, digitale şi a zborurilor virtuale;
Realizarea modelelor numerice ale terenului;
Elaborarea cerinţelor necesare întocmirii de specificaţii tehnice necesare achiziţiei de produse hardware şi software pentru:
 • realizarea modelelor numerice ale terenului;
 • culegerea şi actualizarea informaţiilor geospaţiale;
 • editarea informaţiilor geospaţiale.
Realizarea bazelor de date geospaţiale în format vectorial conform modelelor de date definite de specificaţiile de produs şi de standardele implementate;
Realizarea produselor în format raster conform modelelor de date definite de specificaţiile de produs şi de standardele implementate;
Realizarea modelelor numerice ale terenului conform modelelor de date definite de specificaţiile de produs şi de standardele implementate.