Cariera profesionala

10.01.2022 - Anunţ de organizare a examenului de promovare în treaptă profesională a unor posturi de personal civil contractual
26.01.2022 - Anunţ cu rezultatele examenului de promovare în treaptă profesională a unor posturi de personal civil contractual
23.05.2022 - Anunţ de organizare a examenului de promovare în treaptă profesională a unor posturi de personal civil contractual
09.06.2022 - Anunț cu rezultatele examenului de promovare în grad profesional imediat superior a unui post de personal civil contractual
07.12.2022 - Anunţ de organizare a examenului de promovare în treaptă profesională a unui post de personal civil contractual
21.12.2022 - Anunț cu rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional imediat superior, Economist gr.II
08.05.2023 - Anunţ de organizare a examenului de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare pentru personalul civil contractual
16.05.2023 - Anunţ cu rezultatele selectiei dosarelor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare pentru personalul civil contractual
22.05.2023 - Anunț cu rezultatele probei scrise la examenul pentru promovarea personalului civil contractual în grad și treaptă profesională superioară
25.05.2023 - Anunț cu rezultatele finale ale examenului de promovare a personalului civil contractual în grad și treaptă profesională superioară
03.06.2024 - Anunţ de organizare a examenului de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare pentru personalul civil contractual
05.06.2024 - Anunţ cu rezultatele selectiei dosarelor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare pentru personalul civil contractual
18.06.2024 - Anunţ cu rezultatele probei scrise la examenul pentru promovarea personalului civil contractual în grad și treaptă profesională superioară
20.06.2024 - Anunţ cu rezultatele finale ale examenului de promovare în treaptă profesională a unor posturi de personal civil contractual

Anunţuri de angajare

UM 02583 Bucuresti

06.01.2022 - Anunț cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea unui post de economist debutant
12.01.2022 - Anunț cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea unui post de economist debutant
17.01.2022 - Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea unui post de economist debutant
20.02.2023 - Anunț de organizare a concursului pentru ocuparea unui post vacant de Economist gr.II
09.03.2023 - Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post de economist gr.II
15.03.2023 - Anunț cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea unui post de economist gr.II
21.03.2023 - Anunț cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea unui post de economist gr.II
24.03.2023 - Anunț cu rezultatele încadrării unui post vacant, de execuție, Economist gr.II

UM 02700 Bucuresti

UM 01708 Buzau