Obiective și misiuni

Obiective

 • Proiectarea și realizarea rețelelor geodezice, de nivelment, gravimetrice și de variație seculară;
 • Testarea câmpului gravitațional global și a câmpului geomagnetic global pe teritoriul național;
 • Prelucrarea observațiilor geodezice executate la teren;
 • Actualizarea la teren a bazelor de date geospațiale;
 • Executarea de lucrări topografice speciale;
 • Realizarea lucrărilor şi documentaţiilor tehnice de cadastru și a expertizelor tehnice judiciare pentru imobilele aflate în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării Naţionale;

Misiuni

Proiectarea fluxurilor de producție pentru realizarea rețelelor geodezice, de nivelment, gravimetrice, de variație seculară și pentru testarea câmpului gravitațional global și a câmpului geomagnetic global pe teritoriul național:
 • executarea lucrărilor de teren:
  • identificarea zonei în care se desfășoară misiunea;
  • identificarea instrumentelor și metodelor de măsurare adecvate în vederea respectării cerințelor tehnice ale beneficiarului;
  • desemnarea personalului care execută lucrarea;
  • stabilirea timpului estimat pentru realizarea misiunii;
  • stabilirea formatului în care se finalizează lucrările (analogic/digital și/sau plan topografic/schiță/plan de încadrare în zonă etc.);
 • prelucrarea observațiilor efectuate la teren:
  • întocmirea descrierilor topografice ale punctelor staționate;
  • determinarea coordonatelor geodezice compensate ale punctelor staționate sau radiate;
 • Realizarea de instrucțiuni tehnice de lucru pentru:
  • proiectarea și realizarea rețelelor geodezice, gravimetrice, de nivelment și de variație seculară;
  • testarea câmpului gravitațional global și a câmpului geomagnetic global pe teritoriul național;
  • prelucrarea observațiilor executate la teren;
  • întocmirea documentaţiilor tehnice cadastrale;
 • Elaborarea cerinţelor necesare întocmirii de specificaţii tehnice necesare achiziţiei de produse hardware şi software pentru:
  • proiectarea și executarea misiunilor specifice la teren;
  • prelucrarea observațiilor efectuate la teren;
 • Actualizarea la teren a bazelor de date geospațiale (culegerea informațiilor despre elementele de actualizat conform proiectului de actualizare);
 • Executarea de lucrări topografice speciale (determinarea înălțimii/altitudinii obstacolelor, urmărirea deplasărilor construcțiilor, lucrări de trasare etc.);
 • Participarea la expertizele tehnice judiciare ce au ca obiect imobilele aflate în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării Naţionale:
  • consiliere de specialitate pentru executarea expertizelor tehnice judiciare și redactarea eventualelor obiecțiuni asupra unor rapoarte executate de terți cu privire la imobilele aflate administrarea/proprietatea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Executarea lucrărilor şi documentaţiilor tehnice de cadastru pentru imobilele aflate în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării Naţionale:
  • întocmirea documentațiilor tehnice cadastrale (redactarea planurilor de amplasament și delimitare), conform normelor în vigoare și transmiterea acestora către beneficiar.