Proiecte și activități naționale

Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” este implicată în următoarele proiecte de interes naţional:

  • Executarea activităţilor de însoţire a zborurilor fotogrammetrice, de scanare şi mascare a obiectivelor de importanţă deosebită pe înregistrările aeriene, Agenția de Informații Geospațiale a Apărării„General de divizie Constantin Barozzi” fiind structura de specialitate a Ministerului Apărării Naţionale care are această obligaţie, conform prevederilor H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale privind informaţiile clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României, Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” fiind structura de specialitate a Ministerului Apărării Naţionale care are această obligaţie, conform prevederilor O.U.G. 21/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a protocolului de colaborare dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Apărării Naţionale;
  • Executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pe baza ortofotoplanurilor noi pentru teritoriul României, Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” fiind structura de specialitate a Ministerului Apărării Naţionale care are această obligaţie, conform prevederilor O.U.G. 95/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a protocolului de colaborare dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Apărării Naţionale;
  • Realizarea seturilor de date spaţiale conform prevederilor Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” având calitatea de resposabil şi participant pentru temele repartizate Ministerului Apărării Naţionale;
  • Participarea cu specialişti desemnaţi la Comisia de negociere a delimitării platoului continental al Mării Negre cu Bulgaria, conform prevederilor H.G. nr. 152/2010 privind atribuirea calităţii de împuternicit de frontieră la frontiera româno-sârbă, pentru desemnarea componenţei delegaţiei părţii române în Comisia mixtă pentru întreţinerea şi reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei româno-bulgare şi privind modificarea unor acte normative pentru aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat;
  • Participarea cu specialişti desemnaţi la Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, conform prevederilor H.G. nr. 152/2010 privind atribuirea calităţii de împuternicit de frontieră la frontiera româno-sârbă, pentru desemnarea componenţei delegaţiei părţii române în Comisia mixtă pentru întreţinerea şi reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei româno-bulgare şi privind modificarea unor acte normative pentru aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat;
  • Acordarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale de către Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/ 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
  • Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” are calitatea de responsabil şi punct de contact naţional pentru standardizarea denumirilor geografice şi pentru reprezentarea României la lucrările Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind standardizarea denumirilor geografice şi ale Sesiunilor Grupului de experţi ONU pentru standardizarea denumirilor geografice.