Obiective și misiuni

Obiective

 • Asigurarea geografică a Armatei României şi, la cerere, a celorlalte structuri ale Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională precum şi a structurilor NATO/PfP/UE conform GEO-1, Instrucţiuni pentru asigurarea geografică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.173 din 25.11.2004;
 • Planificarea, organizarea, conducerea şi controlul asigurării geografice în cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
 • Elaborarea concepţiei de înzestrare cu produse geospaţiale şi tehnică topogeodezică a structurilor Ministerului Apărării Naţionale;
 • Executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform O.U.G. nr. 21/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010
 • Realizarea seturilor de date spaţiale pentru temele repartizate Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu Legea 190/2010 pentru instituirea Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale;
 • Realizarea, întreţinerea şi administrarea geoportalului INIS – componenta Ministerului Apărării Naţionale, conform O.G. nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România;
 • Asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate în cadrul operaţiunilor de aerofotografiere a teritoriului naţional realizate de către persoane fizice şi juridice civile, conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Executarea documentaţiilor tehnice cadastrale, conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi a expertizelor tehnice judiciare pentru imobilele aflate în administrarea/proprietatea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Participarea la Programul Multinaţional de Coproducţie Geospaţială (MGCP), conform aprobării Memorandumului de Înţelegere de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării nr. M2462/08.08.2006;
 • Cooperarea pe linie de specialitate cu instituţii militare şi civile de profil din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea misiunilor de asigurare geografică;
 • Instruirea personalului Agenției de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” și Centrului Tehnic GEOINT „General de divizie Constantin I. Brătianu”;
 • Instruirea, coordonarea şi evaluarea specialiştilor topogeodezi militari precum şi a responsabililor cu asigurarea geografică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
 • Asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate în Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” şi Centrului Tehnic GEOINT „General de divizie Constantin I. Brătianu”.

Misiune

 • Realizarea şi actualizarea produselor geospaţiale în conformitate cu Politica Geospaţială NATO şi standardele NATO, UE şi naţionale specifice, necesare asigurării geografice a Armatei României şi, la cerere, a celorlalte structuri ale Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, Guvernului României, NATO şi UE;