Obiective și misiuni

Obiective

 • Imprimarea și multiplicarea informaţiilor geospaţiale;
 • Executarea de lucrări cartografice speciale (caşerarea hărţilor pe diferite suporturi, broşarea documentelor la diferite formate, confecţionarea hărţilor speciale plane etc.);
 • Developarea înregistrarilor aeriene analogice.

Misiuni

 • Proiectarea fluxurilor de producţie şi realizarea de instrucţiuni tehnice de lucru pentru:
  1. Imprimarea informaţiilor geospaţiale, care presupune:
   • separarea informaţiilor geospațiale pe cele patru culori de bază (CMYK) şi obţinerea formelor de imprimare. Datele în format digital se transferă direct pe plăci de imprimare presensibilizate offset convenţionale cu ajutorul unui echipament modern care conferă următoarele avantaje:
    • eliminarea defectelor de copiere;
    • viteză şi rezoluţie de expunere foarte ridicate pentru realizarea unor forme de imprimare de calitate;
    • reproducerea uniformă a punctelor raster pe toată suprafaţa lucrării;
   • obţinerea tiparului de probă având drept scop verificarea în detaliu din punct de vedere cantitativ şi calitativ a conţinutului lucrării ce urmează a fi imprimată în tiraj. La verificarea acestuia se urmărește:
    • reprezentarea diferitelor elemente şi modul de suprapunere al acestora;
    • controlul vizual al culorilor şi uniformitatea radiometrică a acestora pe toată suprafaţa tiparului
   • imprimarea în tiraj a produselor geospaţiale cu ajutorul maşinii de imprimat în patru culori asistată electronic, de către personal calificat, la formate între minim 340x480 mm şi maxim 740x1040 mm, la un tiraj de până la 15.000 exemplare/oră;
   • controlul calităţii informaţiilor geospaţiale imprimate de către personal specializat prin compararea tirajului obţinut cu tiparul de probă;
   • sortarea şi ambalarea în vederea distribuirii către beneficiar
  2. Realizarea lucrărilor cartografice speciale:
   • caşerarea produselor analogice la diferite scări pe suport rigid;
   • plierea produselor analogice la formatul solicitat de beneficiar;
   • asamblarea şi montarea pe diferite suporturi a produselor geospaţiale la diferite formate;
   • broşarea semiautomată a documentelor imprimate la diferite formate până la formatul maxim 210x297 mm.
  3. Developarea înregistrărilor aeriene analogice:
   • developarea înregistrărilor aeriene analogice în vederea obţinerii unor imagini cu înaltă rezoluţie necesare prelucrărilor ulterioare;
   • controlul densităţii filmului developat cu ajutorul densitometrului electronic.
 • Elaborarea cerinţelor pentru întocmirea specificaţiilor tehnice necesare achiziţiei de produse, materiale consumabile şi substanţe necesare pentru funcţionarea în parametrii optimi a maşinilor şi utilajelor din dotare.
 • Realizarea lucrărilor cartografice speciale conform instrucţiunilor tehnice de lucru şi cerinţelor tehnice ale beneficiarilor.