Centrul Tehnic GEOINT Buzău
„General de divizie Constantin I. Brătianu"(CTG Buzău)

Definită prin scopurile şi misiunile sale, Centrul Tehnic GEOINT Buzău „General de divizie Constantin I. Brătianu” (CTG Buzău) susţine forţele armate ale naţiunii noastre prin asigurarea cu produse şi informaţii geografice şi cu personal instruit profesional în domeniul topogeodeziei militare. Calificarea personalului integrează instruirea profesională cu experienţa tehnică acumulată în campanii efectuate în teren.

CTG Buzău îşi începe istoria în anul 1951, odată cu înfiinţarea Detaşamentului Geodezic şi a Detaşamentului Topografic din structura Direcţiei Topografice Militare, cu menirea de a asigura topografic, geodezic şi cartografic armata română.

În decursul existenţei sale, a finalizat reţelele naţionale geodezice şi de nivelment, hărţi topografice, planuri la diverse scări şi proiecţii, a realizat o gamă largă de proiecte pentru nevoile armatei şi economiei naţionale.

Responsabilităţi specifice:

 • Asigurarea geografică a acţiunilor militare prin activităţi specifice desfăşurate permanent pentru întreţinerea şi actualizarea informaţiilor geografice. Misiunile de asigurare geografică încorporează procese de colectare, administrare, extragere şi exploatare a informaţiilor geografice şi a imaginilor.
  Informaţiile geospaţiale asigură baza de referenţiere a tuturor celorlalte informaţii despre câmpul de luptă pentru a genera o imagine coerentă şi completă.
  Asigurarea geografică se realizează prin următoarele componente:
  • actualizarea hărţii topografice;
  • corectarea produselor geografice;
  • executarea fotodocumentelor;
  • întocmirea şi editarea produselor geografice;
  • imprimarea produselor geografice;
  • lucrări de cadastru;
  • lucrări speciale pentru nevoile armatei.
 • Asigurarea logistică a trupelor cu informaţii geografice. Constituie un factor hotărâtor pentru realizarea obiectivelor procesului de instruire şi pentru îndeplinirea misiunilor ce revin subunităţilor topografice şi are următoarele componente:
  • aprovizionarea cu tehnică de calcul, echipament, carburanţi etc;
  • transporturile;
  • mentenanţa;
  • asistenţa medicală;
  • asigurarea financiară;
  Asigurarea logistică are, în principiu, următoarele sarcini:
  • clasificarea, păstrarea în condiţii de securitate a produselor şi informaţiior geografice, precum şi distribuirea lor către componentele sistemului naţional de apărare;
  • centralizarea şi arhivarea hărţilor şi documentelor topogeodezice, literaturii şi documentaţiilor tehnice;
  • asigurarea cu tehnică şi produse topogeodezice.

Lucrările realizate de CTG Buzău acoperă următoarele domenii:

 1. GEODEZIE
  • Astronomie geodezică: au fost determinate coordonate geografice şi astronomice cu scopul orientării reţelei naţionale de triangulaţie de ordinul I şi pentru determinarea componentelor verticale locale. S-au executat măsurători astronomice în peste 200 de puncte geodezice de ordin superior şi 65 de azimute geodezice în reţeaua de triangulaţie de primul ordin.
  • Triangulaţie: începând cu 1962, s-au executat măsurători şi calcule pentru compensarea reţelei de stat de ordinul I şi II iar, până în 1971, s-a realizat şi compensarea reţelei de triangulaţie de ordinul III şi IV pentru întreg teritoriul naţional folosind măsurători de lungimi şi unghiuri de înaltă precizie. Au fost măsurate 65 de laturi cu geodimetre de înaltă precizie NASM-2 şi RANGEMASTER-II pentru constrângerea reţelei geodezice naţionale.
  • Nivelment: reţeaua de nivelment de primul ordin, finalizată în 1971 exclusiv de specialiştii militari români, constă în 41 de linii de nivelment cu 26 de puncte nodale şi 14 linii de legătură cu reţelele statelor vecine. Această vastă reţea cuprinzând aproximativ 46 000 km este completată cu circa 25 000 km de linii de nivelment executate pentru determinarea altitudinii a peste 3700 puncte geodezice.
 2. TOPOGRAFIE: cuprinde ridicări tahimetrice pentru hărţi şi planuri topografice şi lucrări de cadastru pentru îmbunătăţiri funciare şi sistematizare teritorială.
  • Hărţi topografice s-au executat începând din 1875 şi au fost publicate de ”Depozitul Ştiinţific de Război”.
  • Între 1875 şi 1895 s-au realizat lucrări pentru harta topografică la scara 1:20 000 pentru sudul şi estul ţării şi la scara 1:10 000 pentru zona de sud-est. Pe baza acestor hărţi, s-au editat produse derivate la scările 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:400 000 şi 1:750 000, în patru culori.
  • Până la cel de-al doilea război mondial s-au executat hărţi prin metode topografice şi fotogrammetrice la scara 1:20.000 pentru întreg teritoriul ţării, care au servit ca bază pentru editarea unor noi serii de hărţi la scările 1:100.000 şi 1:200 000.
  • După cel de-al doilea război mondial, începe realizarea unor noi ediţii ale hărţilor topografice la scările 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000 şi 1:1.000.000 pentru întreg teritoriul naţional într-o concepţie unitară elaborată de Rusia (elipsoidul Krasovski, punctul astronomic fundamental Pulkovo, proiecţie cilindrică transversală Gauss-Kruger 1942).
  • Din 1958 se începe realizarea planurilor topografice ale oraşelor la scările 1:5.000 şi 1:10.000.
  • Începând cu 1965, harta topografică la scara 1:50.000 s-a actualizat prin metode fotogrammetrice şi o nouă serie de hărţi derivate au fost editate şi publicate.
  • În perioada 1972 – 1991 s-a realizat o nouă ediţie a hărţii topografice la scara 1:25.000 care a servit ca bază pentru noua serie de hărţi derivate la scările 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000, 1:350.000, 1:500.000 şi 1:1.000.000.
  • Începând cu 1991, principala sarcină privind harta topografică a fost realizarea produselor geografice conform standardelor NATO pentru asigurarea interoperabilităţii. În acest scop, s-au executat următoarele lucrări:
   • Implementarea sistemului de referinţă WGS-84
   • reţeaua GPS fundamentală, alcătuită din 24 de puncte, a fost măsurată şi compensată
   • reţeaua GPS de îndesire (178 staţii): au fost efectuate şi compensate măsurătorile.

Centrul Tehnic GEOINT Buzău „General de divizie Constantin I. Brătianu”(CTG Buzău) se constituie în:

 • centru modern de culegere, analiză şi sinteză a datelor despre teren pentru a asigurarea geografică.
 • mediu profesional de pregătire, oferind competenţă profesională şi managerială pentru personalul tehnic din structurile Agenției de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” şi celelalte structuri ale armatei.