Proiecte și activități internaționale

Obiectivul principal al activităţilor de cooperare militară internaţională desfăşurate de Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” îl constituie asigurarea Ministerului Apărării Naţionale şi, la cerere, a celorlalte structuri ale Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională cu informaţii geografice din afara teritoriului naţional, în condiţiile menţinerii şi îmbunătăţirii interoperabilităţii Armatei României cu structurile NATO şi partenere în domeniul geospaţial.


Cooperarea cu instituţii similare din alte state

Protocoale și acorduri

HG 813/2000

 • Bulgaria

Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul geodeziei, topografiei şi cartografiei - HG 813/2000

HG 896/1997

 • Cehia

Protocol între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia privind cooperarea în domeniul topografiei

HG 2347/2004

 • Franța

Aranjament tehnic între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul geografiei militare - HG 2347/2004

HG 269/1997

 • Germania

Înţelegere anexă la Acordul între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germane privind colaborarea în domeniul geodeziei militare - HG 269/1997

HG 901/2004

 • Germania

Protocol adiţional la Înţelegerea anexă la Acordul între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germane privind colaborarea în domeniul geodeziei militare - HG 901/2004

HG 1072/1996

 • Grecia

Protocol de cooperare între Ministerul Apărării Naţionale al României prin Direcţia Topografică Militară şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Elene prin Serviciul Geografic Militar - HG 1072/1996

HG 544/1997

 • Italia

Protocol de colaborare în domeniul topogeodeziei militare între Direcţia Topografică Militară din Ministerul Apărării Naţionale al României şi Institutul Geografic Militar din Ministerul Apărării al Italiei - HG 544/1997

HG 1119/2010

 • Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Memorandum de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România, reprezentat de şeful Direcţia Topografică Militară şi Ministerul Apărării al guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, reprezentat de Directorul General al Serviciului Topografic Militar privind cooperarea în domeniul geografiei militare - HG 1119/2010

HG 706/2007

 • Moldova

Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul topogeodeziei militare - HG 706/2007

HG 548/2000

 • Polonia

Protocol adiţional la Acordul cadru privind colaborarea între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării Naţionale al Poloniei referitor la colaborarea în domeniul militar referitor la cooperarea bilaterală şi schimbul de materiale în domeniul topografiei, cartografiei, geodeziei şi geografiei militare - HG 548/2000

HG 778/2007

 • Portugalia

Protocol între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul geografiei militare - HG 778/2007

HG 397/1996

 • Slovacia

Protocol Adiţional la Acordul de colaborare în domeniul militar între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Slovaciei referitor la colaborarea în domeniul geodeziei şi cartografiei - HG 397/1996

HG 775/1994

 • SUA

Acord de colaborare şi schimb între Ministerul Apărării Naţionale al României prin Direcţia Topografică Militară şi Departamentul Apărării al SUA prin Agenţia cartografică a Apărării pentru întocmirea hărţilor topografice, de navigaţie şi aeronavigaţie, în domeniul geodeziei şi geofizicii, al datelor digitale, precum şi pentru materialele cartografice şi geodezice aferente şi Anexa A - HG 775/1994

HG 203/1996

 • SUA

Anexele B, C, D şi E ale Acordului de colaborare şi schimb între Ministerul Apărării Naţionale al României prin Direcţia Topografică Militară şi Departamentul Apărării al SUA prin Agenţia cartografică a Apărării pentru întocmirea hărţilor topografice, de navigaţie şi aeronavigaţie, în domeniul geodeziei şi geofizicii, al datelor digitale, precum şi pentru materialele cartografice şi geodezice aferente - HG 203/1996

HG 319/1996

 • Turcia

Protocol între Direcţia Topografică Militară din Statul Major General al Ministerul Apărării Naţionale al României şi Comandamentul General Cartografic al Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Turcia pentru cooperare în domeniul topogeodeziei - HG 319/1996

HG 231/1994

 • Ucraina

Protocol privind colaborarea în domeniuil topogeodeziei militare între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Ucrainei - HG 231/1994

HG 215/1997

 • Ungaria

Protocol adiţional la Acordul cadru privind colaborarea între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Ungare referitor la colaborarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare - HG 215/1997

Aranjamente tehnice

 • Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Aranjament tehnic între Ministerul Apărării Naţionale din România, reprezentat Direcţia Topografică Militară şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, reprezentat de Centrul Geografic al Apărării privind cooperarea în domeniul geografiei militare - 2012

 • Ungaria

Aranjament tehnic între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul geografiei militare şi schimbul de date şi materiale geografice militare – 2008

Memorandumuri

Memorandum de Înţelegere privind Programul Multinaţional de Coproducţie Geospaţială – 2006

Memorandumul de Înţelegere privind Grupul de Lucru pentru Informaţii Geospaţiale pentru Apărare – 2012


Participări ale reprezentanţilor Direcţiei Topografice Militare „General de divizie Constantin Barozzi” la activităţi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite:

 • A IX-a Conferinţă a Naţiunilor Unite

  În perioada 20-31.08.2007 s-au desfăşurat la New York, SUA, lucrările celei de-a IX-a Conferinţe a Naţiunilor Unite privind standardizarea denumirilor geografice şi cea de-a XXIV-a Sesiune a Grupului de experţi al Naţiunilor Unite în domeniul denumirilor geografice la care a participat şeful Direcţiei Topografice Militare, în calitate de şef al delegaţiei.

  La lucrările celei de-a IX-a Conferinţe a Naţiunilor Unite privind standardizarea denumirilor geografice şi cea de-a XXIV-a Sesiune a Grupului de experţi al Naţiunilor Unite în domeniul denumirilor geografice au participat un număr de 200 de delegaţi din 92 de ţări membre, care au prezentat circa 250 documente.

  Delegaţia României a prezentat raportul naţional privind activitatea desfăşurată în acest domeniu în perioada 2002-2007, însoţit de modelul gazetteer-ului naţional aflat în pregătire şi schimbările înregistrate în statutul admnistrativ al unor localităţi din România în perioada 2002-2007.

  În urma participării la activitate a fost propusă înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Standardizarea Denumirilor Geografice urmând ca pentru pregătirea actelor normative necesare să se constituie un grup de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia ONU, Ministerului Apărării – Direcţia Topografică Militară, Academiei Române – Institutul de Geografie şi Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti”, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Ministerul Culturii şi Cultelor, Institutul Naţional de Statistică. Ministerul Apărării, prin Direcţia Topografică Militară va asigura secretariatul grupului de lucru.

  Până la înfiinţarea C.N.S.D.G., Ministerul Apărării, prin Direcţia Topografică Militară, va fi punctul de contact al României pentru standardizarea denumirilor geografice.

  De asemenea, pentru îndeplinirea rezoluţiilor celei de-a 2-a Plenare a Grupului de lucru Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Informaţii Geografice, Roma, 05-07.03.2001, a fost făcută propunerea ca România, prin Direcţia Topografică Militară şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, să pună la dispoziţia Organizaţiei Naţiunilor Unite informaţiile geografice digitale nesecrete, privind teritoriul naţional.

 • Reuniunea Grupului de lucru pentru Exonime

  În perioada 09-13 septembrie, la Timişoara, s-au desfăşurat două activităţi sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, organizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale prin Direcţia Topografică Militară şi cu sprijinul Universităţii de Vest din Timişoara: “Reuniunea Grupului de lucru pentru Exonime”, activitate a Grupului de experţi al Naţiunilor Unite în domeniul denumirilor geografice, şi “Reuniunea Grupului de lucru pentru Atlase naţionale şi regionale”, activitate a Asociaţiei Internaţionale de Cartografie la care, în calitate de contact naţional în relaţia cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru problematica standardizarii denumirilor geografice, până la înfiinţarea unui organism la nivel naţional destinat gestionării unitare a acestui domeniu a participat, şeful Direcţiei Topografice Militare.

  Aceste activităţi au fost precedate de un curs de toponimie pentru tineri studenţi şi doctoranzi români şi străini, care s-a desfăşurat în perioada 06-08.09.2008. În cadrul acestui curs, şeful Direcţiei Topografice Militare a făcut o prezentare referitoare la standardizarea denumirilor geografice.

  În cadrul lucrărilor reuniunii a 8-a a “Grupului de lucru pentru Exonime”, activitate desfăşurată sub egida Grupului de experţi al Naţiunilor Unite în domeniul denumirilor geografice, a fost dezbătut documentul referitor la utilizarea exonimelor/endonimelor standardizate. Acesta, la propunerea Franţei şi Marii Britanii, a devenit “Documentul de la Timişoara” urmând a fi utilizat pe viitor, ca material de referinţă, sub această denumire.

 • a X-a Conferinţă a Naţiunilor Unite

  În perioada 30 iulie - 10 august 2012, s-au desfăşurat la New York, SUA, lucrările celei de-a X-a Conferinţe a Naţiunilor Unite privind standardizarea denumirilor geografice şi cea de-a XXVII-a Sesiune a Grupului de experţi al Naţiunilor Unite în domeniul denumirilor geografice la care a participat şeful Direcţiei Topografice Militare, în calitate de şef al delegaţiei.

  La lucrările celei de-a X-a Conferinţe a Naţiunilor Unite privind standardizarea denumirilor geografice şi celei de-a XXVII-a Sesiuni a Grupului de experţi al Naţiunilor Unite în domeniul denumirilor geografice au participat un număr de 284 de delegaţi reprezentând un număr de 73 de state membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi un număr de 18 organizaţii internaţionale din domeniu, fiind prezentate peste 250 de documente.

  Delegaţia României a prezentat plenului celei de-a XXVII-a sesiuni „Raportul privind progresele realizate în România în domeniul standardizării denumirilor geografice în perioada 2007-2012”, fiind pusă la dispoziţia participanţilor „Baza de date cu denumirile geografice de pe teritoriul României” conţinând 88.598 de „intrări” (oronime, oiconime, hidronime, fitonime, odonime etc.), bază de date care va fi disponibilă în formă digitală pe pagina web/geoportal a Direcţiei Topografice Militare în cursul anului 2013 şi care va fi apoi completată/actualizată periodic. De asemenea, delegaţia României a donat Organizaţiei Naţiunilor Unite cele două volume ale „Dicţionarului geografic al României”, „Atlasul istorico-geografic al României” şi „Romania. Space-Society-Environment”, editate în condiţii deosebite de Academia Română.

  În plenul celei de-a X-a Conferinţe a Naţiunilor Unite privind standardizarea denumirilor geografice a fost evidenţiat faptul că în anul 2008, România a organizat la Timişoara reuniunile grupului de lucru pentru endonime şi exonime şi a grupului de lucru pentru atlase naţionale şi regionale, precum şi un curs de instruire pentru toponimie, primind aprecieri deosebite şi mulţumiri.

  De asemenea, a fost evidenţiat faptul că, în anul 2009, în conformitate cu Rezoluţia Consiliului Economic şi Social al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 131 (VI) din 19 februarie 1948 (E/695) privind coordonarea serviciilor cartografice ale agenţiilor specializate şi organizaţiilor internaţionale, respectiv ale Grupului de Lucru al Naţiunilor Unite pentru informaţii geografice, România, prin Direcţia Topografică Militară, a pus la dispoziţia Naţiunilor Unite, gratuit, harta vectorială a României VMap nivel 2 (1:50.000) cu reprezentarea limitelor administrative de ordinul I, II şi III, hartă care conţine denumirile geografice standardizate.


Activităţi internaţionale organizate de Direcţia Topografică Militară „General de divizie Constantin Barozzi”


 • Programul Multinaţional de Coproducţie Geospaţială

  În perioada 29.09 – 03.10.2008, Direcţia Topografică Militară „General de divizie Constantin Barozzi” a organizat la hotelul „Piatra Mare” din Poiana Braşov, reuniunea nr.2/2008 a Grupului Tehnic al „Programului Multinaţional de Coproducţie Geospaţială”. La activitate au fost prezenţi 70 de reprezentanţi din 27 de state membre participante în program.

  Activitatea a permis un amplu schimb de experienţă şi de informaţii cu privire la problemele apărute pe timpul producţiei de date geospaţiale pentru primele celule, fiind discutate şi acceptate o serie de propuneri în vederea includerii în viitoarea versiune a documentaţiei tehnice.

 • Conferința Programului Multinaţional de Coproducţie Geospaţială

  În perioada 03.11 – 06.11.2009, Direcţia Topografică Militară „General de divizie Constantin Barozzi” a organizat la Cercul Militar Naţional Bucureşti, „Conferinţa Programului Multinaţional de Coproducţie Geospaţială”. La activitate au fost prezenţi 42 de reprezentanţi din 23 de state membre participante în program.

  Activitatea a constituit un bun prilej pentru realizarea un amplu schimb de experienţă şi de informaţii cu privire la problemele specifice programului. Cu această ocazie a fost aprobată creşterea contribuţiei României în cadrul programului şi a fost adoptată versiunea 3 a documentaţiei tehnice.

 • Reuniunea Grupului de Management Tehnic

  În perioada 21 – 24.05.2012, Direcţia Topografică Militară „General de divizie Constantin Barozzi” a organizat la Cercul Militar Naţional Bucureşti, Reuniunea Grupului de Management Tehnic al Grupului de lucru NATO al Serviciilor Geografice Întrunite la care au participat 33 delegaţi, reprezentând 13 state precum şi diferite comandamente NATO şi grupuri de lucru.

  A fost efectuată o analiză a asupra acordurilor de standardizare fiind subliniat faptul că acest grup de lucru parcurge transformări majore principala preocupare fiind aceea de actualizare a standardelor cu noi tipuri de informaţii geospaţiale necesare beneficiarilor, preponderent digitale şi în mare măsură în formate noi, dinamice.

  Pe timpul desfăşurării activităţii au avut loc şi o serie de întâlniri bilaterale în cadrul cărora au fost abordate aspecte legate de cooperarea în producţia de informaţii geospaţiale, schimbul de experienţă şi pregătirea personalului în domeniu.

 • Conferința Programului Multinaţional de Coproducţie Geospaţială

  În perioada 05 – 07.11.2013, Direcţia Topografică Militară „General de divizie Constantin Barozzi” a organizat la Sinaia, lucrările Conferinţei Programului Multinaţional de Coproducţie Geospaţială la care au participat 39 de delegaţi din 20 de state membre participante în program.

  În cadrul lucrărilor s-a arătat faptul că prima fază a programului, încheiată în 2012, a fost apreciată ca un succes deosebit, o garanţie a finalizării acestuia şi au fost prezentate proiectele pentru etapa următoare.

  De asemenea, a fost comunicată participanţilor solicitarea World Health Organisation a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind punerea la dispoziţia acestei organizaţii a informaţiilor geospaţiale digitale produse în cadrul programului.

 • Întâlnirea dintre delegaţiile Serviciului Topogeodezic al Armatei Naționale din Republica Moldova şi Direcției Topografice Militare ”General de divizie Constantin Barozzi”

  În perioada 09-12 octombrie, în București, s-a desfășurat întâlnirea dintre delegaţiile Serviciului Topogeodezic al Armatei Naționale (reprezentanți ai Centrului Topografic Militar) din Republica Moldova şi Direcției Topografice Militare ,,General de divizie Constantin Barozzi” din Ministerul Apărării Naționale.

  În cadrul discuțiilor purtate între delegații au fost abordate modalități privind dezvoltarea cooperării militare bilaterale în domeniul geografiei militare, în conformitate cu prevederile Protocolului între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul topogeodeziei militare.

  Delegația română a exprimat mulțumiri membrilor delegației Centrului Topografic Militar pentru prezentarea activităților și realizărilor proprii, deschiderea manifestată și disponibilitatea de dezvoltare a cooperării bilaterale în domeniul geospațial.

 • Grupul de lucru NATO pentru informații geospațiale militare, reunit la București în sesiune tehnică anuală

  Statul Major al Apărării prin Direcția Topografică Militară a organizat, la București, în perioada 16-20 octombrie, o întâlnire tehnică a Grupului de lucru NATO pentru informații geospațiale militare (DGIWG – Defence Geospatial Information Working Group).

  La întâlnirea desfășurată la Cercul Militar Național au participat 70 de experți din peste 20 de țări membre ale NATO. Discuțiile din cele cinci subgrupuri de lucru au acoperit principalele aspecte ale domeniului geospațial: baze de date vectoriale, imagini, metadate, simbologie și servicii web.

  Obiectivele grupului de lucru au vizat finalizarea unor standarde de referință precum rețeaua de informații geospațiale militare (Defence Geospatial Information Framework), profilul militar pentru metadate și profilul militar pentru servicii web De asemenea, au fost puse în discuție și agreate formate specifice pentru modelul numeric al terenului și modul de simbolizare pentru hărți specifice zonelor urbane și noilor modele de date.

  DGIWG are rolul de a realiza standarde în domeniul geospațial destinate mediului militar, la solicitarea NATO și a națiunilor membre. Grupul este constituit din specialiști din peste 30 țări și are planificate două întâlniri tehnice anuale.