Modele Numerice ale Terenului

Denumire produs:Modelul Numeric al Terenului cu rezoluţia de 25m ediția I (2004)

Detalii tehnice

Sistemul de coordonate: Sistemul de coordonate 1942

Proiecție: Proiecţia stereografică 1970
2568
Număr de secțiuni
16
Adâncime culoare bandă (biți)
395
Dimensiune totală fișiere (KB)
Benzi spectrale: monocolor
Format: Geotiff necomprimat cu piramida imagine în fișier separat
Dimensiuni la teren corespunzătoare unei secțiuni: 10 x 10 km
Precizia altimetrică/planimetrică: diferă, în funcție de relief (șes, deal, munte). Estimarea preciziilor corespunzătoare fiecărei secțiuni se găsește în tabela de atribute a fișierului ModelulNumericalTerenului_S42_St70.shp


Descriere / Mod de obținere / Scurt istoric

Produsul are acoperire națională și a fost derivat din produsul DTED2 (Digital Elevation Data level 2) realizat de Direcția Topografică Militară între anii 1998-2004. Sistemul de referință vertical este Marea Baltică.

Rezoluția de 25 metri a fost obținută la proiectarea datelor originale în format DTED2 din cordonate geografice pe elipsoid WGS84 în cordonate rectangulare (proiecția Stereografică 1970).

Pentru realizarea produsul original DTED2 s-au utilizat:

 • software: ArcInfo 7.0/ArcView 3.3/ ArcGIS 8.3;
 • date sursă: originalele de editare (relief, hidrografie) ale hărților topografice militare la scara 1:25.000 (edițiile a doua și a treia), bază de date cu puncte cotate;

Etapele de obţinere a produsului original DTED2 au fost următoarele:

 1. scanarea și georeferențierea originalelor de editare ale foilor de hartă la scara 1:25.000, realizate de D.T.M.;
 2. vectorizarea curbelor de nivel și a elementelor de hidrografie (râuri, lacuri), urmată de atribuirea de valori pentru altitudini;
 3. gruparea elementelor vectoriale menționate anterior în zone de lucru de 1° x 1° (care acoperă teritoriul României) și realizarea de rețele de tip TIN pentru fiecare zonă de lucru;
 4. crearea unui set de puncte în coordonate geografice pe elipsoidul WGS84, cu rezoluția de 1 secundă de arc x 1 secundă de arc (aproximativ 26 metri), pentru fiecare zonă de lucru de 1° x 1°;
 5. proiectarea seturilor de puncte în proiecția Gauss-Kruger și interpolarea valorilor altitudinii;
 6. estimarea preciziei utilizând baza de date cu puncte cotate;
 7. proiectarea în coordonate geografice pe elipsoid WGS84 a seturilor de date interpolate și conversia acestora în format GRID;
 8. conversia din format GRID în format DTED2;
 9. controlul tehnic de calitate.

Set de date

Descărcare Grila MNT Stereo 70 [shp]
Descărcare Grila MNT Stereo 70 [pdf]