NICOLAE DONA


Locotenent - 1862-1865 - şef al Secţiei a II-a a Statului Major General

Maior - 1868-1870 - şef al Depozitului Ştiinţific de Război

Colonel - 1882-1883 - şeful Secţiunii a 2-a din Serviciul Marelui Stat Major

Colonel - 23.05.1884-13.01.1886 - şef al Marelui Stat Major


NICOLAE DONA s-a născut la 6 august 1833, în Bucureşti, având ca părinţi pe Constantin şi Elena Dona.

A absolvit Şcoala Militară de Infanterie din Bucureşti la 7 aprilie 1856, cu gradul de sublocotenent, fiind repartizat la Regimentul 3 Infanterie.

În anul 1858 a fost numit într-un Birou de Geniu, acelaşi din care a făcut parte şi Constantin Barozzi, de pe lângă Ministerul Ostăşesc.

La 14 decembrie 1859, sublocotenentul Nicolae Dona a fost promovat ajutorul şefului Secţiei a 2-a a Statului Major General.

La 20 februarie 1860 a fost avansat la gradul de locotenent, iar la 9 octombrie 1862 (prin Decretul nr. 202) a fost numit şeful Secţiei a 2-a a Statului Major General.

Începând cu 13 octombrie 1860 (Decretul nr. 210) a fost numit şi profesor de topografie şi desen topografic la Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti.

După un stagiu de pregătire în Franţa, la 2 octombrie 1867 primeşte gradul de maior.

În anul 1868 a fost numit şef al Depozitului Ştiinţific de Război, iar la 1 aprilie 1871 subdirector de studii la Şcoala Militară din Bucureşti, după ce, la 1 ianuarie acelaşi an, a fost înaintat la gradul de locotenent-colonel.

La 1 aprilie 1872 revine la Depozitul de Război şi începând cu 9 martie 1873 devine subdirector la Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie.

La 1 ianuarie 1876 a fost numit şeful Secţiunii a 2-a din Corpul de Stat Major General.

În aprilie 1877 a fost avansat la gradul de colonel şi numit, începând cu 1 mai 1877, comandant al Regimentului 5 Dorobanţi.

La 11 septembrie a fost promovat comandant al Brigăzii 2 din Divizia 4 Infanterie (comandant al Grupului de Asalt Griviţa).

La 16 decembrie 1878 revine în funcţia de şef secţie în Corpul de Stat Major General, iar de la 19 iulie 1879 este numit director general la Administraţia Generală a Ministerului de Război.

La 24 aprilie 1880 a fost numit comandant al Regimentului 21 Dorobanţi-Ilfov şi la 1 august 1880 preşedinte al Comisiei Permanente a Consiliului Superior al Ministerului de Război.

Din 1 aprilie 1882 a fost numit şeful Secţiunii a 2-a Topografie, Fotografie, Litografie şi Bibliotecă din cadrul Depozitului de Război.

La 16 martie 1883 a fost numit în funcţia de şef al Secţiunii a 3-a din Serviciul Marelui Stat Major, iar de la 25 mai 1884 în funcţia de subşef de Stat Major şi şef al Secţiunii a 3-a din acelaşi serviciu, funcţie în care va rămâne până în 1885.

În perioada 1 mai 1885-13 ianuarie 1886, a este numit şef al Marelui Stat Major.

De la 20 februarie 1886 devine comandant al Diviziei 6 Infanterie.

La 1 iunie 1887 a fost avansat la gradul de general de brigadă şi numit comandant al Diviziei 3 Infanterie, iar de la 8 aprilie 1888 comandant al Diviziei 4 Infanterie.

De la 15 aprilie 1898 a fost numit comandant al Corpului 1 Armată.

La 5 iulie 1898, a fost trecut în rezervă.

În anul 1907 a fost trecut în retragere, pentru limită de vârstă.

La 5 mai 1910 a fost avansat la gradul de general de divizie în retragere.

Nicolae Dona a făcut parte dintre acele personalităţi remarcante, care au susţinut perioada de pionierat a organizării primei instituţii topogeodezice militare.

S-a stins din viaţă la 25 februarie 1916, la vârsta de 83 de ani.