MARIN ALNITEI


Colonel inginer - 2005-prezent - sef al Directiei Topografice Militare “General de divizie Constantin Barozzi”


MARIN ALNIŢEI s-a născut la 24 noiembrie 1958 în oraşul Constanţa.

A urmat şcoala generală din comuna 23 August, judeţul Constanţa, în perioada 1966-1974. În continuare a urmat cursurile liceului industrial „L.I.C.M” nr. 1 din municipiul Piteşti, pe care l-a absolvit în anul 1978.

În perioada 1978-1981, frecventează cursurile Şcolii Militare de Artilerie „Ioan Vodă din Sibiu”, arma topografie. La absolvire a fost avansat la gradul de locotenent şi repartizat la Unitatea de Cartografie şi Fotogrammetrie din cadrul Direcţiei Topografice Militare.

În anul 1978 a urmat cursul avansat pentru ofiţerii de arme/specialităţi militare.Urmează o perioadă în care execută lucrări geodezice de de triangulaţie şi de nivelment, în cadrul campaniilor topografice anuale. Se remarcă prin acurateţea deosebită a lucrărilor şi prin rigurozitatea şi autoexigenţa dovedite în determinările executate, în procesarea datelor şi în lucrările de descifrare realizate.

I se conferă ordinul „Meritul Militar” clasa a II-a în anul 1987.

În anul 1994 urmează cursul de stat major pentru ofiţerii de arme/specialităţi militare.

În anul 1996 i se conferă ordinul „Meritul Militar” clasa a III-a.

Urmează cursurile Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, Facultatea de geodezie, specializarea geodezie ingineri, pe care le absolve cu diploma de licenţă în anul 1998.

În anul 2001 urmează cursul NATO (Germania) pentru ofiţeri geografi.

În anul 2004 urmează cursul intensiv de învăţare a limbii engleze şi, în acelaşi an, cursul de perfecţionare proceduri de comandă şi stat major, intercategorii de forţe armate (Joint) şi operaţii multinaţionale, organizat de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”.

În luna iulie 2005 este numit locţiitor al şefului Direcţiei Topografice Militare şi împuternicit să îndeplinească atribuţiile de şef al direcţiei.

La 1 iulie 2007 este numit şef al Direcţiei Topografice Militare.

În anul 2007 urmează cursul “ADL Course Introduction to NATO on the Pfp LMS”.

În acelaşi an, 2007, I se confer Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler şi Emblema de Onoare a Armatei României.

În anul 2008 urmează cursul de comunicare şi relaţii publice pentru comandanţi de mari unităţi şi comandamente şi, în anul 2009, cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică.

Începând cu anul 2010 implementează proiectul de realizare, de către Ministerul Apărării Naţioanle, prin Direcţia Topografică Militară, a serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 21/2010, aprobat cu modificările ulterioare prin Legea nr. 136/2010.

În acelaşi an este iniţiatorul participării Ministerului Apărării Naţionale, prin Direcţia Topografică Militară, ca autoritate publică coordonatoare şi colaboratoare la Infrastructura naţională pentru informaţii spaţiale în România, conform ordonanţei Guvernului nr.4/2010, aprobată, cu modificările ulterioare, prin Legea 190/2010.

Pentru îndeplinirea acestei cerinţe iniţiază şi dezvoltă Geoportalul Direcţiei Topografice Militare “General de divizie Constantin Barozzi”, care va asigura şi componenta Ministerului Apărării Naţionale pentru Geoportalul INSPIRE al României.

În anul 2010 i se conferă Emblema de Onoare a Statului Major General şi Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene.

Întreprinde demersurile necesare pentru acordarea, la 16 iulie 2012, Direcţiei Topografice Militare, denumirea onorifică „General de divizie Constantin Barozzi”, iar Observatorului Astronomic Militar denumirea onorifică „Locotenent colonel Constantin Căpităneanu”.

De asemenea, la 12 noiembrie 2012, primeşte Drapelul de luptă, acordat prin Decretul Prezidenţial nr. 561, Direcţiei Topografice Militare „General de divizie Constantin Barozzi”, cu ocazia aniversării a 153 de ani de existenţă.

În anul 2012 i se conferă Emblema de Onoare a Forţelor Terestre şi Emblema de Onoare a Forţelor Navale.

Începând cu anul 2013 iniţiază realizarea geoportalul şi site-ul web al Direcţiei Topografice Militare „General de divizie Constantin Barozzi”.

Un an mai târziu, în 2013, i se conferă Emblema de Onoare a Informaţiilor pentru Apărare şi Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer.

La 30 octombrie 2014 trece în rezervă.

Din 2 februarie 2015 este numit consilier al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară iar din luna iunie 2015 este numit directorul structurii de control din cadrul aceleiaşi agenţii.