CORNELIU-GHEORGHE SEREDIUC


Colonel doctor inginer - 2000-2002 - comandant al Institutului de Cercetare si Proiectare-Productie în Domeniul Topogeodeziei Militare

Colonel doctor inginer - 2002 - împuternicit sef al Directiei Topografice Militare


GHEORGHE-CORNELIU SEREDIUC s-a nascut la 27 martie 1952, în comuna Corni, judetul Botosani.

A urmat cursurile scolii generale în comuna Corni, judetul Botosani, pâna în 1967, apoi pe cele ale Liceului de cultura generala din localitatea Trusesti, judetul Botosani, pe care l-a absolvit în anul 1971.

În anul 1978 absolva Academia Tehnica Militara, sectia constructii, specialitatea geodezie, ca sef de promotie.

Între anii 1978-1981 îsi desfasoara activitatea în Laboratorul de control si cercetare din cadrul Unitatii de Cartografie si Fotogrammetrie .

În paralel cu activitatea militara, în anul 1979 începe cursurile Facultatii de matematica din cadrul Universitatii Bucuresti, pe care o absolva în anul 1984.

În perioada 1981-1990 îsi desfasoara activitatea ca analist-programator la Oficiul de calcul al Directiei Topografice Militare.

În anul 1988 urmeaza cursul postuniversitar de geodezie si topografie militara din cadrul Academiei Tehnice Militare.

În anul 1996 obtine titlul de doctor în specialitatea geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie cu teza „Contributii privind aplicarea metodelor numerice la determinarea geoidului”, la Academia Tehnica Militara.

În anul 1990 devine conferentiar în cadrul Academiei Tehnice Militare, avanseaza conferentiar universitar în anul 1997, apoi profesor universitar la disciplina geodezie fizica, în anul 1999.

În perioada 1990-2000 a fost conferentiar si profesor universitar la Facultatea de geniu, geodezie si constructii si la Facultatea de armament, munitii, rachete si geniu din Academia Tehnica Militara.

Între anii 1995-1998 a fost seful la catedrei de geodezie si constructii si, ulterior, între anii 1998-2000 este seful Comisiei didactice topogeodezie, membru al Consiliului facultatii si Senatului si referent de specialitate în comisiile de doctorat.

De-a lungul timpului, publica un manual universitar, 17 lucrari de cercetare stiintifica si 35 de comunicari stiintifice, aparute în revistele de specialitate si în volumele lucrarilor sesiunilor de comunicari stiintifice nationale si internationale.

În perioada martie 2000-aprilie 2002, a fost numit comandantul Institutului de Cercetare si Proiectare-Productie în Domeniul Topogeodeziei Militare din subordinea Directiei Topografice Militare.

La 15 aprilie 2002 a fost numit loctiitor al sefului Directiei Topografice Militare, functie pe care o detine pâna în noiembrie 2002, când trece în rezerva. În perioada 15 aprilie 2002-31.07.2002 a fost si împuternicit ca sef al Directiei Topografice Militare.

În perioada noiembrie 2002-martie 2003 îndeplineste functia de director general al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie, fiind în acelasi timp, pâna în octombrie 2004, si functionar public (consilier superior) în cadrul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.